Komen er nog kosten bij naast wat we afspreken?

Komen er nog kosten bij naast wat we afspreken?

Komen er nog kosten bij naast wat we afspreken?

Nee! KG Makelaars is volledig transparant op het gebied van de dienstverlening en de daarbij behorende kosten. KG Makelaars verleent maatwerk en zal op basis van de door de klant gekozen diensten een opdracht tot dienstlening opstellen. Hierin zal exact staan vermeld wat de afspraken zijn. Achteraf zal nooit en te nimmer onduidelijkheid bestaan over de kosten.